Privacy statement/AVG

Dit is het privacy statement van Time after Time. Alle werkzaamheden van Time after Time vallen onder dit privacy statement. Dit is het privacy statement van Time after Time. Alle werkzaamheden van Time after Time vallen onder dit privacy statement.

Persoonsgegevens

Met ‘persoonsgegevens’ worden alle gegevens bedoeld die jij verstrekt over jezelf. Bijvoorbeeld je naam, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens verstrek je vrijwillig.

Doel

Om je antwoord te geven op je vraag of je een passend aanbod te kunnen doen, hebben we gegevens van je nodig. Bijvoorbeeld een emailadres of telefoonnummer. Ik vraag niet meer gegevens dan noodzakelijk. Het verstrekken van de gegevens is volledig vrijwillig.

Vervolg doel

Wanneer een passend aanbod is gedaan en je wilt hiervan gebruik maken, dan hebben we mogelijk meer gegevens nodig:

  1. Voor ons als ondernemers is het verplicht om een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen hebben we hiervoor een (bedrijfs-)naam en adresgegevens nodig. Tevens een emailadres om de factuur te versturen. De boekhouding moet 5 jaar worden bewaard.
  2. Voor communicatie zijn telefoonnummer(s) en/of emailadres(sen) noodzakelijk. Wanneer alle werkzaamheden zijn voltooid (bijvoorbeeld het optreden is geweest) en alles is afgerond, worden deze contactgegevens vernietigd.
  3. Om maatwerk te kunnen leveren, gebruiken we door de opdrachtgever (jij dus) gegeven persoonlijke informatie. Deze informatie wordt na de opdracht en afhandeling hiervan vernietigd. De digitale versie wordt indien dit nodig wordt geacht opgeslagen. Dit houdt in dat persoonsgegevens worden verwijderd voordat deze wordt opgeslagen. Aantekeningen worden vernietigd.

Bewaren van gegevens

Alle gegevens die wettelijk gezien moeten worden bewaard, worden digitaal opgeslagen. Overige gegevens worden vernietigd of geanonimiseerd opgeslagen.

Website

Uitzondering op het bewaren van gegevens zijn recensies (en evt. blog) van een opdrachtgever op de website. Hiervoor worden gebruikt: in ieder geval voornamen (in overleg ook achternaam en/of geheel geanonimiseerd), plaats en datum opdracht. Zowel een recensie/blog als foto’s en video’s worden alleen geplaatst na toestemming van de betreffende opdrachtgever én fotograaf. Wanneer de opdrachtgever geen toestemming geeft de recensie of blog te plaatsen worden ook deze gegevens vernietigd.

Beveiliging

We doen er alles aan wat in onze macht ligt om je gegevens zo veilig mogelijk te bewaren. Denk hierbij aan versleutelen van gegevens, firewalls, virusscanner, beveiligde verbindingen, wachtwoorden, etc.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Bij het verwerken van persoonsgegevens zijn ook derden betrokken. Denk hierbij aan hostingpartij, websitebeheer, automatische telefoonconnectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesysteem.  Met alle betrokken partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staan afspraken over het veilig verwerken en het tijdig wissen van jouw persoonsgegevens.

Vernietiging gegevens

Indien gegevens op papier staan worden deze vernietigd, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is. Digitale gegevens worden gewist, zodra deze niet meer noodzakelijk zijn.

Datalek

Wanneer, ondanks alle inspanningen, toch een datalek wordt geconstateerd, zullen we gelijk contact opnemen met degene wiens gegevens gelekt zijn. Ook wordt contact opgenomen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om al jouw persoonsgegevens in te zien, in te trekken, te rectificeren en/of te laten wissen uit de database, uitgezonderd gegevens die wettelijk gezien moeten worden bewaard. Hiervoor kun je mailen naar info@timeaftertimeduo.nl

Klacht

Heb je een klacht of ben je het niet eens met dit privacy statement? Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/